5698657867

اخبار

کارشناسان حفاظت از محیط زیست می گویند که تجارت حیات وحش می تواند پس از پایان همه گیری ویروس کرونا تا حد زیادی کاهش یابد. آنها می گویند این ویروس احتمالاً در بازاریابی حیوانات وحشی در چین آغاز شده است. این ویروس از خفاش یا حیوانی به نام پانگولین ایجاد می شود. سپس از طریق آن عبور کرد تا انسان را آلوده کند. سپس مردم بیمار خواهند شد. در نتیجه کسی می میرد. بیشتر و بیشتر کیف های بدن مورد نیاز است. به خصوص در ایالات متحده آمریکا. نزدیک به 200 هزار نفر جان خود را از دست دادند. بیمارستان به تعداد زیادی کیف بدن نیاز دارد. شرکت ما بیش از 20 سال در حال تولید کیف های بدن است. ما یک شرکت مسئول هستیم. ما در طی دوره همه گیری ، قیمت خود را افزایش ندادیم تا سفارش خود را به کارخانه خود ارائه دهیم!


زمان ارسال: جول-10-2020